Pokyn děkana č.2 /2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č.2/2007


Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému


2.1.2007 – 5.3.2007

  • zápis splněných studijních povinností  za zimní semestr 2006/2007


19.2.2007  od 10,00 hodin – 2.3.2007 – 14,00 hodin

  • zápis do předmětů na LS dle harmonogramu akademického roku 2006/2007


V Praze dne 31.1.2007              

                                            doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSVPokyn děkana č.2 /2007

Pokyn děkana č.2/2007


Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému


2.1.2007 – 5.3.2007


19.2.2007  od 10,00 hodin – 2.3.2007 – 14,00 hodin


V Praze dne 31.1.2007              

                                            doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan UK FSV