Pracovní cesty – upozornění
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obdrží:

ředitelé institutů

tajemníci institutů

vedoucí součástí FSV


V souladu s požadavkem § 134e)zákoníku práce, prováděcího nařízení vlády č.168/2002 Sb.a souvisejících silničních předpisů upravujících požadavky na zajištění bezpečného provozu při řízení soukromých vozidel pro služební účely (zákon o silniční dopravě č.111/1994 Sb.v platném znění)

upozorňujeme,

že řidič vozidla při pracovní cestě v tuzemsku i do zahraničí musí být vybaven (kromě povinné (výbavy) výstražnou vestou, kterou musí použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích, a kdy je nutno na ně vstoupit.


Výstražnou vestu si zaměstnanec, který má povolenu pracovní cestu soukromým motorovým vozidlem vozidlem, vyzvedne před nástupem této cesty v ekonomickém oddělení u paní Myslivečkové.


Znovu připomínáme, že


  • pracovní cesta soukromým motorovým vozidlem musí být s dostatečným předstihem povolena děkanem fakulty


  • zaměstnanec, který o toto povolení žádá musí mít kromě řidičského oprávnění platné povinné školení řidičů


  • soukromé vozidlo musí být havarijně pojištěno ( doložit kopií havarijního pojištění)


  • zaměstnanec doloží kopii velkého technického průkazu


  • zaměstnanec vyplní prohlášení o silniční dani (zda má či nemá povinnost ji platit)Toto upozornění je současně zveřejněno na www. stránkách fakulty.Jana B l u d s k á

vedoucí ekonomického oddělení


Pracovní cesty – upozornění


Obdrží:

ředitelé institutů

tajemníci institutů

vedoucí součástí FSV


V souladu s požadavkem § 134e)zákoníku práce, prováděcího nařízení vlády č.168/2002 Sb.a souvisejících silničních předpisů upravujících požadavky na zajištění bezpečného provozu při řízení soukromých vozidel pro služební účely (zákon o silniční dopravě č.111/1994 Sb.v platném znění)

upozorňujeme,

že řidič vozidla při pracovní cestě v tuzemsku i do zahraničí musí být vybaven (kromě povinné (výbavy) výstražnou vestou, kterou musí použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích, a kdy je nutno na ně vstoupit.


Výstražnou vestu si zaměstnanec, který má povolenu pracovní cestu soukromým motorovým vozidlem vozidlem, vyzvedne před nástupem této cesty v ekonomickém oddělení u paní Myslivečkové.


Znovu připomínáme, žeToto upozornění je současně zveřejněno na www. stránkách fakulty.Jana B l u d s k á

vedoucí ekonomického oddělení