Akademický pracovník
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Akademický pracovník

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut politologických studií na obsazení 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek.

Požadavky:

  • student interní formy doktorského studia na Institutu politologických studií FSV UK

Pracovní náplň:

Nástup: 2. 10. 2017


Přihlášky doložené životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, seznamem publikovaných vědeckých a odborných prací a alespoň jedním akademickým doporučením zasílejte do 27. 8. 2017 elektronicky na adresu: dragana.lapanovic@fsv.cuni.cz, nebo písemně na adresu:


Personální referát FSV UK

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

Akademický pracovník

Akademický pracovník

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení pro Institut politologických studií na obsazení 2 míst akademických pracovníků na 0,10 úvazek.

Požadavky:

Pracovní náplň:

Nástup: 2. 10. 2017


Přihlášky doložené životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, seznamem publikovaných vědeckých a odborných prací a alespoň jedním akademickým doporučením zasílejte do 27. 8. 2017 elektronicky na adresu: dragana.lapanovic@fsv.cuni.cz, nebo písemně na adresu:


Personální referát FSV UK

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1