Komercializace výsledků
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK


Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:


- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb.


Kontakty:


Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255


FSV UK:


                           

tel. 775.233.306


          

tel. 222.112.232


Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.


Aktuální výzvy:

Prezentace ze semináře k připravovanému programu ÉTA (bude vyhlášen 15.8.2017) je zde.Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamu, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Elektronická žádost ISTA plus potvrzení do datové schránky TAČR

Prosíme o závazné sdělení na fakultní oddělení vědy do 26.6.2017, zda si budete v této výzvě podávat projekt.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání finálních podkladů na fakultní oddělení vědy: 17.7.2017.
Komercializace výsledkůKomercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK


Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:


- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb.


Kontakty:


Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255


FSV UK:


                           

tel. 775.233.306


          

tel. 222.112.232


Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.


Aktuální výzvy:

Prezentace ze semináře k připravovanému programu ÉTA (bude vyhlášen 15.8.2017) je zde.Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamu, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Elektronická žádost ISTA plus potvrzení do datové schránky TAČR

Prosíme o závazné sdělení na fakultní oddělení vědy do 26.6.2017, zda si budete v této výzvě podávat projekt.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání finálních podkladů na fakultní oddělení vědy: 17.7.2017.