Zasedání AS FSV UK dne 25. května 2017

Program a podklady

25. května 2017 od 15.00

v místnosti H206 (kancelář tajemníka FSV UK na Hollaru)


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK (přílohy)

 3. Zprávy z komisí

 4. Informace vedení FSV UK

 5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK (přílohy) - předkládá proděkan Soukup

 6. Různé


Zasedání AS FSV UK dne 25. května 2017

Program a podklady

25. května 2017 od 15.00

v místnosti H206 (kancelář tajemníka FSV UK na Hollaru)


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK (přílohy)

 3. Zprávy z komisí

 4. Informace vedení FSV UK

 5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK (přílohy) - předkládá proděkan Soukup

 6. Různé