Progres Q18
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Progres Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017 - 2021)


Koordinátor

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (rezignoval k 31.3.2017)


Členové Rady programu

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. DSc.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


Řešitelská pracoviště

Fakulta sociálních věd

- Institut komunikačních studií a žurnalistiky

- Institut mezinárodních studií

- Institut politologických studií

- Institut sociologických studií

- Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Fakulta humanitních studií - Pracoviště historické sociologie

Matematicko-fyzikální fakulta - Ústav formální a aplikované lingvistiky

Pedagogická fakulta - Katedra české literatury

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie


Anotace

Zápisy z porad Rady programu

Programy Progres UK
Vzor dedikace Progres

Text/práce vznikl/vznikla v rámci programu Progres Univerzity Karlovy Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti.

This study was supported by the Charles University Research Programme "Progres" Q18 - Social Sciences: From Multidisciplinarity to Interdisciplinarity.

Progres Q18

Progres Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017 - 2021)


Koordinátor

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (rezignoval k 31.3.2017)


Členové Rady programu

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. DSc.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


Řešitelská pracoviště

Fakulta sociálních věd

- Institut komunikačních studií a žurnalistiky

- Institut mezinárodních studií

- Institut politologických studií

- Institut sociologických studií

- Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Fakulta humanitních studií - Pracoviště historické sociologie

Matematicko-fyzikální fakulta - Ústav formální a aplikované lingvistiky

Pedagogická fakulta - Katedra české literatury

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie


Anotace

Zápisy z porad Rady programu

Programy Progres UK
Vzor dedikace Progres

Text/práce vznikl/vznikla v rámci programu Progres Univerzity Karlovy Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti.

This study was supported by the Charles University Research Programme "Progres" Q18 - Social Sciences: From Multidisciplinarity to Interdisciplinarity.