Zasedání A S FSV UK dne 2. května 2017

Program a podklady


2. května 2017 od 15.00 v H212
Zasedání A S FSV UK dne 2. května 2017

Program a podklady


2. května 2017 od 15.00 v H212