Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy (0,5 úvazek)
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy (0,5 úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo  Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (poloviční úvazek) se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy od počátku 20. století do současnosti.


Požadavky:

  • VŠ vzdělání a publikační činnost v oboru, vědecká hodnost Ph. D.

Jazykové znalosti:

  • vynikající znalost angličtiny v mluvené i psané formě + další jazyk regionu


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Datum zveřejnění: 20. 4. 2017.Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy (0,5 úvazek)

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy (0,5 úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo  Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (poloviční úvazek) se zaměřením na socio-hospodářské transformace středo- a jihovýchodní Evropy od počátku 20. století do současnosti.


Požadavky:

Jazykové znalosti:


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Datum zveřejnění: 20. 4. 2017.