Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (0,5 úvazek)
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (0,5 úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo  Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (termínovaný poloviční úvazek) se zaměřením na regionální aspekty postsovětského prostoru.


Požadavky:

  • VŠ vzdělání a publikační činnost v oboru, vědecká hodnost Ph. D. (po obhajobě nebo těsně před ní).

Jazykové znalosti:

  • vynikající znalost angličtiny v mluvené i psané formě, ruština, eventuálně další jazyk regionu.


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (0,5 úvazek)

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (0,5 úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo  Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (termínovaný poloviční úvazek) se zaměřením na regionální aspekty postsovětského prostoru.


Požadavky:

Jazykové znalosti:


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.