Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek)
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek) se zaměřením na kavkazskou oblast v jejím širším regionálním kontextu a oborovým zaměřením na mezinárodní vztahy.


Požadovaná výuka:

  • Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

  • Society and Culture in Central Eurasia

  • National Mythologies and History-Making in Post-Soviet Area

Požadavky:

  • VŠ vzdělání a publikační činnost v oboru

  • vědecká hodnost Ph. D. (minimálně)

Jazykové znalosti:

  • vynikající znalost angličtiny v mluvené i psané formě, ruština, eventuálně další jazyk regionu


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií

zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Datum zveřejnění: 20. 4. 2017.


Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek)

Odborný asistent Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek)

Děkan Fakulty sociálních věd UK vypisuje výběrové řízení pro Institut mezinárodních studií, na místo Odborného asistenta Katedry ruských a východoevropských studií (celý úvazek) se zaměřením na kavkazskou oblast v jejím širším regionálním kontextu a oborovým zaměřením na mezinárodní vztahy.


Požadovaná výuka:

Požadavky:

Jazykové znalosti:


Nástup: 1. 9. 2017

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřenými doklady o vzdělání, seznamem publikací a stručným nástinem své práce v rámci Katedry ruských a východoevropských studií

zasílejte do 30 dnů od zveřejnění personálnímu referátu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1.


Datum zveřejnění: 20. 4. 2017.