Zasedání AS FSV UK dne 11. dubna 2017

Program a podklady


11. dubna 2017 od 15.00 v H212


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

 3. Zprávy z komisí

 4. Informace vedení FSV UK

 5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup - průvodní dopis

 6. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup

 7. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík

 8. Nominace doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. do VR FSV UK - předkládá děkan Končelík

 9. Návrh usnesení k dění kolem Středoevropské university v Budapešti (CEU) - předkládá senátor Ditrych

 10. Různé


Zasedání AS FSV UK dne 11. dubna 2017

Program a podklady


11. dubna 2017 od 15.00 v H212


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

 3. Zprávy z komisí

 4. Informace vedení FSV UK

 5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup - průvodní dopis

 6. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup

 7. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík

 8. Nominace doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. do VR FSV UK - předkládá děkan Končelík

 9. Návrh usnesení k dění kolem Středoevropské university v Budapešti (CEU) - předkládá senátor Ditrych

 10. Různé