Akademický pracovník/pracovnice 0,5 úvazek
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Děkan fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice na Katedře marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rozsahu 0,5 úvazku.


Požadavky:

  • vědecká hodnost Ph.D.

  • odborné aktivity včetně kvalitní publikační a grantové činnosti

  • obsáhlá znalost marketingové komunikace a PR se zaměřením na český jazyk a verbální i neverbální komunikaci oboru

  • vlastní iniciativy a zájem o další rozvoj oboru


Požadovaná odbornost ve výzkumu i výuce:


Rozsáhlá teoretická i praktická znalost českého jazyka, lingvistiky a marketingové komunikace se zaměřením na reklamní, mediální a persvazivní vyjadřování. Schopnost problematiku vyučovat a dále akademicky rozvíjet v rámci středoevropského prostoru.


Předpokládaný nástup:


1. září 2017


Písemné přihlášky doložené životopisem, seznamem publikační činnosti a ověřenými doklady o vzdělání zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu v denním tisku na adresu:


Bc. Dragana Lapanović


Fakulta sociálních věd


Univerzita Karlova


Smetanovo nábřeží. 6, 110 01 Praha 1

Akademický pracovník/pracovnice 0,5 úvazekDěkan fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice na Katedře marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rozsahu 0,5 úvazku.


Požadavky:


Požadovaná odbornost ve výzkumu i výuce:


Rozsáhlá teoretická i praktická znalost českého jazyka, lingvistiky a marketingové komunikace se zaměřením na reklamní, mediální a persvazivní vyjadřování. Schopnost problematiku vyučovat a dále akademicky rozvíjet v rámci středoevropského prostoru.


Předpokládaný nástup:


1. září 2017


Písemné přihlášky doložené životopisem, seznamem publikační činnosti a ověřenými doklady o vzdělání zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu v denním tisku na adresu:


Bc. Dragana Lapanović


Fakulta sociálních věd


Univerzita Karlova


Smetanovo nábřeží. 6, 110 01 Praha 1