Akademický pracovník/pracovnice
Práce na fakultě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Děkan fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice na Katedře marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rozsahu 1,0 úvazku.  


Požadavky:

  • vědecko-pedagogický titul docent

  • aktivní výuková znalost angličtiny

  • odborné aktivity včetně kvalitní publikační a grantové činnosti

  • obsáhlá znalost marketingové komunikace a PR a zájem o další rozvoj oboru


Požadovaná odbornost ve výzkumu i výuce:


Rozsáhlá teoretická i praktická znalost public relations. Schopnost problematiku vyučovat a dále akademicky rozvíjet v rámci středoevropského prostoru.


Předpokládaný nástup:


1. září 2017, k tomuto datu nesmí mít případný úspěšný adept/případná úspěšná adeptka na žádné vysoké škole v ČR nebo na Slovensku kromě IKSŽ úvazek vyšší než 0,5.Písemné přihlášky doložené životopisem, seznamem publikační činnosti a ověřenými doklady o vzdělání zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu v denním tisku na adresu:


Bc. Dragana Lapanović


Fakulta sociálních věd


Univerzita Karlova


Smetanovo nábřeží. 6, 110 01 Praha 1

Akademický pracovník/pracovniceDěkan fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/pracovnice na Katedře marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v rozsahu 1,0 úvazku.  


Požadavky:


Požadovaná odbornost ve výzkumu i výuce:


Rozsáhlá teoretická i praktická znalost public relations. Schopnost problematiku vyučovat a dále akademicky rozvíjet v rámci středoevropského prostoru.


Předpokládaný nástup:


1. září 2017, k tomuto datu nesmí mít případný úspěšný adept/případná úspěšná adeptka na žádné vysoké škole v ČR nebo na Slovensku kromě IKSŽ úvazek vyšší než 0,5.Písemné přihlášky doložené životopisem, seznamem publikační činnosti a ověřenými doklady o vzdělání zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu v denním tisku na adresu:


Bc. Dragana Lapanović


Fakulta sociálních věd


Univerzita Karlova


Smetanovo nábřeží. 6, 110 01 Praha 1