Zasedání AS FSV UK dne 7. března 2017

Program a podklady


7. března 2017 od 15.00 v H212


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

 3. Zprávy z komisí

 4. Studentské peníze

 5. Informace vedení FSV UK

 6. Nová opatření děkana a jejich dopad na akademický provoz - prezentuje Tomáš Weiss

 7. Informace o vývoji a stavu projektu OP VVV “Modernizace prostorového a technologického zázemí pro výzkumně vzdělávací účely na FSV UK” – prezentuje proděkan Karásek

 8. Rozpočet programu PROGRES - předkládá děkan Končelík

 9. Návrhy oblastí vzdělávání dle Akreditačního řádu UK (čl. 3, odst. 2) - předkládá proděkan Bednařík

 10. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup

 11. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík

 12. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup

 13. Nominace zástupce AS FSV UK na výběrové řízení na ředitele ISS FSV UK

 14. Různé


Zasedání AS FSV UK dne 7. března 2017

Program a podklady


7. března 2017 od 15.00 v H212


 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK

 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

 3. Zprávy z komisí

 4. Studentské peníze

 5. Informace vedení FSV UK

 6. Nová opatření děkana a jejich dopad na akademický provoz - prezentuje Tomáš Weiss

 7. Informace o vývoji a stavu projektu OP VVV “Modernizace prostorového a technologického zázemí pro výzkumně vzdělávací účely na FSV UK” – prezentuje proděkan Karásek

 8. Rozpočet programu PROGRES - předkládá děkan Končelík

 9. Návrhy oblastí vzdělávání dle Akreditačního řádu UK (čl. 3, odst. 2) - předkládá proděkan Bednařík

 10. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK - předkládá proděkan Soukup

 11. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík

 12. Harmonogram a.r. 2017/2018 - předkládá proděkan Soukup

 13. Nominace zástupce AS FSV UK na výběrové řízení na ředitele ISS FSV UK

 14. Různé