Opatření děkana č. 8/2017
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2017


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Prague Summer School of Journalism 2017 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017Účinnost:

20. 2. 2017
V Praze dne 16. února 2017


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 870 EUR za osobu a pobyt.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                   děkan fakulty
Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 8/2017Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 8/2017


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Prague Summer School of Journalism 2017 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017Účinnost:

20. 2. 2017
V Praze dne 16. února 2017


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 870 EUR za osobu a pobyt.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                   děkan fakulty
Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení