Opatření děkana č. 7/2017
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2017


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK


Účinnost:

20. 2. 2017V Praze dne 16. února 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 10/2016.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakultyZpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 7/2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2017


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK


Účinnost:

20. 2. 2017V Praze dne 16. února 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 990 EUR za osobu a pobyt.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 10/2016.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakultyZpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení