Opatření děkana č. 2/2017
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 2/2017Název:

Rozpočtové provizóriumÚčinnost:

4. 1. 2017V Praze dne 3. ledna 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2016.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2016.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

zastupující tajemníkOpatření děkana č. 2/2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 2/2017Název:

Rozpočtové provizóriumÚčinnost:

4. 1. 2017V Praze dne 3. ledna 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2016.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2016.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

Mgr. Tomáš  Gec

zastupující tajemník