Opatření děkana č. 30/2016
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2016


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK


Účinnost:

1. 11. 2016V Praze dne 27. října 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 790 EUR za osobu a pobyt.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 33/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 30/2016

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2016


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK


Účinnost:

1. 11. 2016V Praze dne 27. října 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 790 EUR za osobu a pobyt.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 33/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení