Opatření děkana č. 23/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 23/2016


Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Účinnost:

3. 10. 2016V Praze dne 29. září 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2016 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Zdvořile žádám všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:


Druh dokladu

Datum předání na EO

Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do středy 30. listopadu 2016

Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech projektech

Do pátku 2. prosince 2016

Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích

Do pátku 2. prosince 2016

Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)

Do pátku 14. listopadu 2016

Podklady pro vystavení interních a externích faktur

Do pátku 2. prosince 2016

Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení

Do středy 30. listopadu 2016

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za prosinec předložit

Do pondělí 12. prosince 2016

Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do pátku 25. listopadu 2016

Podklady pro zpracování mezd za prosinec

- dovolenky

- návrhy na odměny,výkaz docházky


Do pondělí 2. ledna 2017

Do pondělí 12. prosince 2016


Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2016 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana nebo tajemníka.


V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 28/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala:

Hana Pokorná

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 23/2016

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 23/2016


Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Účinnost:

3. 10. 2016V Praze dne 29. září 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2016 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Zdvořile žádám všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:


Druh dokladu

Datum předání na EO

Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do středy 30. listopadu 2016

Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech projektech

Do pátku 2. prosince 2016

Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích

Do pátku 2. prosince 2016

Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)

Do pátku 14. listopadu 2016

Podklady pro vystavení interních a externích faktur

Do pátku 2. prosince 2016

Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení

Do středy 30. listopadu 2016

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za prosinec předložit

Do pondělí 12. prosince 2016

Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do pátku 25. listopadu 2016

Podklady pro zpracování mezd za prosinec

- dovolenky

- návrhy na odměny,výkaz docházky


Do pondělí 2. ledna 2017

Do pondělí 12. prosince 2016


Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2016 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana nebo tajemníka.


V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 28/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala:

Hana Pokorná

vedoucí ekonomického oddělení