Opatření děkana č. 18/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 18/2016


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na institutyÚčinnost:

1. 6. 2016V Praze dne 31. 5. 2016


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 17. Května 2016 rozpočet fakulty na rok 2016 a rozdělení finančních prostředků na rok 2016. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

CELKEM


IES

18 505 907

0

18 505 907

IKSŽ

23 258 285

100 000

23 358 285

IMS

17 214 714

300 000

17 514 714

IPS

18 369 294

100 000

18 469 294

ISS + CESES

12 070 158

100 000

12 170 158


Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 8. 6. 2016 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám tajemnice fakulty, elektronickou verzi na adresu lenka.dolezelova@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2016 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.


Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 16. prosince 2016.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 20/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová

tajemnicePříloha: Tabulka pro rozpočet institutů.                                                                                  


Opatření děkana č. 18/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 18/2016


Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na institutyÚčinnost:

1. 6. 2016V Praze dne 31. 5. 2016


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 17. Května 2016 rozpočet fakulty na rok 2016 a rozdělení finančních prostředků na rok 2016. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

CELKEM


IES

18 505 907

0

18 505 907

IKSŽ

23 258 285

100 000

23 358 285

IMS

17 214 714

300 000

17 514 714

IPS

18 369 294

100 000

18 469 294

ISS + CESES

12 070 158

100 000

12 170 158


Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 8. 6. 2016 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám tajemnice fakulty, elektronickou verzi na adresu lenka.dolezelova@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2016 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.


Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 16. prosince 2016.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 20/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová

tajemnicePříloha: Tabulka pro rozpočet institutů.