Opatření děkana č. 16/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2016


Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Účinnost:

1. 5. 2016V Praze dne 27. dubna 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2015 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2016 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie 10 %

správní režie 9 %Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2016 a ruší opatření č. 21/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 16/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2016


Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Účinnost:

1. 5. 2016V Praze dne 27. dubna 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2015 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2016 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie 10 %

správní režie 9 %Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2016 a ruší opatření č. 21/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení