Opatření děkana č. 10/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2016Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK


Účinnost:

1. 3. 2016V Praze dne 26. února 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 940 EUR za osobu a pobyt.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 7/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 10/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2016Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK


Účinnost:

1. 3. 2016V Praze dne 26. února 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 940 EUR za osobu a pobyt.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 7/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení