Opatření děkana č. 9/2016
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 9/2016Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitekÚčinnost:

1. 3. 2016
V Praze dne 24. února 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek

  1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen výhradně na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentek pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a po schválení zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).

  2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 0,5.Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.

  3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 100% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 100ks / osobu / ročně).

  4. V případě překročení uvedeného počtu si další vizitky zaměstnanec hradí z vlastních zdrojů nebo je náklady možné uhradit z rozpočtu institutů a součástí FSV (z vedlejších příjmů).

  5. Z rozpočtu institutů a součástí FSV (z vedlejších příjmů) lze případně hradit též vizitky studenům a zaměstnancům s úvazkem menším, než 0,5 a zaměstnancům na DPP a DPČ.


Toto opatření ruší opatření děkana č. 7/2013.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Sylvie Fišerová

vedoucí oddělení vnějších vztahůOpatření děkana č. 9/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 9/2016Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitekÚčinnost:

1. 3. 2016
V Praze dne 24. února 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek

  1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen výhradně na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentek pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a po schválení zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).

  2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 0,5.Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.

  3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 100% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 100ks / osobu / ročně).

  4. V případě překročení uvedeného počtu si další vizitky zaměstnanec hradí z vlastních zdrojů nebo je náklady možné uhradit z rozpočtu institutů a součástí FSV (z vedlejších příjmů).

  5. Z rozpočtu institutů a součástí FSV (z vedlejších příjmů) lze případně hradit též vizitky studenům a zaměstnancům s úvazkem menším, než 0,5 a zaměstnancům na DPP a DPČ.


Toto opatření ruší opatření děkana č. 7/2013.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Sylvie Fišerová

vedoucí oddělení vnějších vztahů