Opatření děkana č. 7/2016
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2016Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)Účinnost:

1. 3. 2016V Praze dne 22. února 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech pro partnerské instituce letních programů (letní školy pořádané FSV UK; ceny jsou stanoveny bez DPH) stanovuji takto:Budova v Opletalově ul. 26, Praha  1

počítačová učebna (suterén)

200 Kč/hod

A U L A (přízemí 109)

400 Kč/hod

seminární místnost (přízemí 105)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 206)

250 Kč/hod

malá A U L A (2. patro 314)

350 Kč/hod

místnost č. 601

200 Kč/hodBudova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha

posluchárna (přízemí 014)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 013)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 012)

200 Kč/hod

posluchárna (1. patro 112)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 115)

300 Kč/hod

A U L A (2. patro 215) 

450 Kč/hod

zasedací místnost (2. patro 212)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 011)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 020)

200 Kč/hod

pronájem kanceláře 

12000 Kč/měsíc

                     


Budova Jinonice, U Kříže 8 a 10, Praha 5

posluchárny, auly, zasedací místnosti

200 Kč/hod

pronájem kanceláře / místnosti 

12000 Kč/měsíc

               


Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou

pracovník vrátnice

1500,- Kč/ den

pracovník CIVT

1500,- Kč/ denCENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UKZa správnost:

PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

vedoucí OZS FSV UK

Opatření děkana č. 7/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 7/2016Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)Účinnost:

1. 3. 2016V Praze dne 22. února 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech pro partnerské instituce letních programů (letní školy pořádané FSV UK; ceny jsou stanoveny bez DPH) stanovuji takto:Budova v Opletalově ul. 26, Praha  1

počítačová učebna (suterén)

200 Kč/hod

A U L A (přízemí 109)

400 Kč/hod

seminární místnost (přízemí 105)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 206)

250 Kč/hod

malá A U L A (2. patro 314)

350 Kč/hod

místnost č. 601

200 Kč/hodBudova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha

posluchárna (přízemí 014)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 013)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 012)

200 Kč/hod

posluchárna (1. patro 112)

300 Kč/hod

posluchárna (1. patro 115)

300 Kč/hod

A U L A (2. patro 215) 

450 Kč/hod

zasedací místnost (2. patro 212)

300 Kč/hod

posluchárna (přízemí 011)

200 Kč/hod

posluchárna (přízemí 020)

200 Kč/hod

pronájem kanceláře 

12000 Kč/měsíc

                     


Budova Jinonice, U Kříže 8 a 10, Praha 5

posluchárny, auly, zasedací místnosti

200 Kč/hod

pronájem kanceláře / místnosti 

12000 Kč/měsíc

               


Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou

pracovník vrátnice

1500,- Kč/ den

pracovník CIVT

1500,- Kč/ denCENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UKZa správnost:

PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

vedoucí OZS FSV UK