Opatření děkana č. 4/2016
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2016Název:

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

15. 1. 2016V Praze dne 11. ledna 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. FSV UK nabízí jednosemestrální až čtyřsemestrální kurzy češtiny pro cizince. Obsah kurzů, literatura ke kurzům a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurzy jsou vyučovány vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

 2. Za kurz je stanovena úplata 4 800,- Kč (přibližně 180 eur) za semestr. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  Odlišným způsobem hradí kurzy češtiny studenti přijíždějící na výměnný studijní pobyt v rámci mezifakultní dohody (University of Richmond).

 3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září a února v SIS (JLB100 až JLB103). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší platnost opatření děkana č. 25/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti

Opatření děkana č. 4/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2016Název:

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

15. 1. 2016V Praze dne 11. ledna 2016


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. FSV UK nabízí jednosemestrální až čtyřsemestrální kurzy češtiny pro cizince. Obsah kurzů, literatura ke kurzům a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurzy jsou vyučovány vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

 2. Za kurz je stanovena úplata 4 800,- Kč (přibližně 180 eur) za semestr. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  Odlišným způsobem hradí kurzy češtiny studenti přijíždějící na výměnný studijní pobyt v rámci mezifakultní dohody (University of Richmond).

 3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září a února v SIS (JLB100 až JLB103). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší platnost opatření děkana č. 25/2015.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti