Opatření děkana č. 1/2016
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 1/2016Název:

Rozpočtové provizóriumÚčinnost:

5. 1. 2016
V Praze dne 5. 1. 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2015.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2015.                                                                                                                                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, PhD.

tajemniceOpatření děkana č. 1/2016

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 1/2016Název:

Rozpočtové provizóriumÚčinnost:

5. 1. 2016
V Praze dne 5. 1. 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2015.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2015.                                                                                                                                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, PhD.

tajemnice