Opatření děkana 33/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 33/2015Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK
Účinnost:

23. listopadu 2015V Praze dne 20. října 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 770 EUR za osobu a pobyt.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana 33/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 33/2015Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK
Účinnost:

23. listopadu 2015V Praze dne 20. října 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 770 EUR za osobu a pobyt.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení