Opatření děkana č. 31/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 31/2015


Název:

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UKÚčinnost:

1. 11. 2015
V Praze dne 26. 10. 2015

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

                             děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________V souladu s ustanoveními zákoníku práce §85 o pružném rozvržení pracovní doby a § 33 odst. 1 písm. g) zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců děkanátu FSV UK, stanovuji základní pracovní dobu pro zaměstnance oddělení děkanátu, SVI a CIVT následovně:

Pondělí až čtvrtek

9:00 až 15:00

Pátek

9:00 až 14:00Pro studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, ekonomické oddělení a osobní oddělení je základní pracovní doba rozšířena o úseky pokrývající úřední hodiny.


Úřední hodiny pro výše uvedená oddělení stanovuji takto:

Pondělí

13:30 až 16:30

Úterý   

9:00 až 11:00

Středa   

13:30 až 15:30

Pátek  

9:00 až 11:00

                 


Telefonická komunikace je na odděleních zajištěna i mimo úřední hodiny.


Mimo úřední hodiny jsou sjednávány schůzky po vzájemné domluvě.


Ostatní oddělení děkanátu nemají úřední hodiny stanoveny.


V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti.


Pro evidenci odpracovaných hodin bude uplatněno období jednoho měsíce, při němž si zaměstnanec se souhlasem vedoucího oddělení volí začátek a konec směn a je povinen v příslušném měsíci odpracovat celou měsíční pracovní dobu.


Vedoucí oddělení je odpovědný za zajištění provozu oddělení a spolupráce s instituty.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                    děkan fakulty


Za správnost:

Natálie Švarcová

Proděkanka pro ekonomikuOpatření děkana č. 31/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 31/2015


Název:

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UKÚčinnost:

1. 11. 2015
V Praze dne 26. 10. 2015

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D

                             děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________V souladu s ustanoveními zákoníku práce §85 o pružném rozvržení pracovní doby a § 33 odst. 1 písm. g) zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách, v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců děkanátu FSV UK, stanovuji základní pracovní dobu pro zaměstnance oddělení děkanátu, SVI a CIVT následovně:

Pondělí až čtvrtek

9:00 až 15:00

Pátek

9:00 až 14:00Pro studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, ekonomické oddělení a osobní oddělení je základní pracovní doba rozšířena o úseky pokrývající úřední hodiny.


Úřední hodiny pro výše uvedená oddělení stanovuji takto:

Pondělí

13:30 až 16:30

Úterý   

9:00 až 11:00

Středa   

13:30 až 15:30

Pátek  

9:00 až 11:00

                 


Telefonická komunikace je na odděleních zajištěna i mimo úřední hodiny.


Mimo úřední hodiny jsou sjednávány schůzky po vzájemné domluvě.


Ostatní oddělení děkanátu nemají úřední hodiny stanoveny.


V základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti.


Pro evidenci odpracovaných hodin bude uplatněno období jednoho měsíce, při němž si zaměstnanec se souhlasem vedoucího oddělení volí začátek a konec směn a je povinen v příslušném měsíci odpracovat celou měsíční pracovní dobu.


Vedoucí oddělení je odpovědný za zajištění provozu oddělení a spolupráce s instituty.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                    děkan fakulty


Za správnost:

Natálie Švarcová

Proděkanka pro ekonomiku