Opatření děkana č. 30/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2015Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015Účinnost:

1. 11. 2015
V Praze 14. října 2015                                                                                                               

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                    děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2015.Fyzická inventura – zahájení

2. listopadu 2015

Fyzická inventura – ukončen

30. listopadu 2015

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2015

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2015

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

18. ledna 2016

Dokladové inventury – zahájení

18. ledna 2016

Dokladové inventury – ukončení

29. ledna 2016

Vyhotovení inventarizačního zápisu

29. ledna 2016

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

29. ledna 2016


Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2016
Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2015“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 39/2014 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2014.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty
Přílohy:

1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2015

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Balík Petr – správa majetku

Mgr. Doleželová Lenka – vedoucí EOOpatření děkana č. 30/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 30/2015Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015Účinnost:

1. 11. 2015
V Praze 14. října 2015                                                                                                               

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                    děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2015.Fyzická inventura – zahájení

2. listopadu 2015

Fyzická inventura – ukončen

30. listopadu 2015

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2015

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2015

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

18. ledna 2016

Dokladové inventury – zahájení

18. ledna 2016

Dokladové inventury – ukončení

29. ledna 2016

Vyhotovení inventarizačního zápisu

29. ledna 2016

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

29. ledna 2016


Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2016
Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2015“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 39/2014 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2014.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty
Přílohy:

1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2015

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisíZa správnost:

Balík Petr – správa majetku

Mgr. Doleželová Lenka – vedoucí EO