Opatření děkana č. 28/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 28/2015Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2015Účinnost:

1. 10. 2015
V Praze dne 30. září 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2015 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává děkan fakulty toto opatření. Zdvořile tímto žádáme všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:


Druh dokladu


Datum předání na EO


Přijaté faktury včetně plateb do zahraničí.

Do 9. prosince 2015

Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do pondělí 30. listopadu 2015


Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech grantových projektech

Do pátku 20. listopadu 2015

Objednávky na nákup zboží a služeb u všech středisek financovaných z příspěvku

Do pátku 4. prosince 2015

Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích

Do pátku 4. prosince 2015

Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)

Do pátku 13. listopadu 2015

Podklady pro vystavení interních a externích faktur

Do pátku 4. prosince 2015

Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení

Do pátku 4. prosince 2015

Vyúčtování pracovních cest tuzemských i zahraničních s návratem do konce listopadu 2015

Do 14. prosince 2015

Předem schválené pracovní cesty realizované v prosinci jsou povinni vysílaní zaměstnanci předat do účtárny EO, OZS nebo podatelny nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pracovní cesty. V tomto zkráceném časovém režimu budou proplaceny pouze předložené a jednoznačné doklady.

Prosincové pracovní cesty předat nejpozději 3 pracovní dny po ukončení cesty

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit

Do 9. prosince 2015

Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do 26. listopadu 2015


Podklady pro zpracování mezd za prosinec:

- dovolenky

- návrhy na odměny, výkaz docházky

Do 9. prosince 2015
Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2015 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez předchozího souhlasu děkana nebo tajemníka.


V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 17/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí osobního odděleníOpatření děkana č. 28/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 28/2015Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2015Účinnost:

1. 10. 2015
V Praze dne 30. září 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2015 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává děkan fakulty toto opatření. Zdvořile tímto žádáme všechny dotčené, tzn. Ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:


Druh dokladu


Datum předání na EO


Přijaté faktury včetně plateb do zahraničí.

Do 9. prosince 2015

Vyúčtování zálohy na pracovní cesty a přímé podpory (tuzemské i zahraniční). Důležité upozornění:  V prosinci již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření přizpůsobit plánování služebních cest a čerpání finančních prostředků.

Do pondělí 30. listopadu 2015


Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech grantových projektech

Do pátku 20. listopadu 2015

Objednávky na nákup zboží a služeb u všech středisek financovaných z příspěvku

Do pátku 4. prosince 2015

Výdaje na drobná vydání ve všech projektech a zdrojích

Do pátku 4. prosince 2015

Zálohové faktury k proplacení (po tomto datu nebudou zálohové faktury přijímány)

Do pátku 13. listopadu 2015

Podklady pro vystavení interních a externích faktur

Do pátku 4. prosince 2015

Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení

Do pátku 4. prosince 2015

Vyúčtování pracovních cest tuzemských i zahraničních s návratem do konce listopadu 2015

Do 14. prosince 2015

Předem schválené pracovní cesty realizované v prosinci jsou povinni vysílaní zaměstnanci předat do účtárny EO, OZS nebo podatelny nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pracovní cesty. V tomto zkráceném časovém režimu budou proplaceny pouze předložené a jednoznačné doklady.

Prosincové pracovní cesty předat nejpozději 3 pracovní dny po ukončení cesty

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti předložit

Do 9. prosince 2015

Mzdové a personální podklady – dohody, odměny z projektů a grantů nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do 26. listopadu 2015


Podklady pro zpracování mezd za prosinec:

- dovolenky

- návrhy na odměny, výkaz docházky

Do 9. prosince 2015
Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště. Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2015 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Případné korekce a přeúčtování lze provádět ještě v průběhu prosince. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez předchozího souhlasu děkana nebo tajemníka.


V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení nebo pracovnice mzdové účtárny fakulty.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 17/2015.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí osobního oddělení