Opatření děkana č. 27/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 27/2015Název:

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práciÚčinnost:

1. 10. 2015V Praze dne 22. září 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Prazeprověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)

 1. Prověrku provede komise ve složení:

  Předseda:

  PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D., proděkanka pro ekonomiku,

  Členové:

  Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

  Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,

  PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK. 

 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.

 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.

 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.

 5. Termín zahájení prověrky:  5. října 2015

  Termín ukončení prověrky: 5. října 2015

  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:  30. října 2015Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 21/2014 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro ekonomikuOpatření děkana č. 27/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 27/2015Název:

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práciÚčinnost:

1. 10. 2015V Praze dne 22. září 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Prazeprověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)

 1. Prověrku provede komise ve složení:

  Předseda:

  PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D., proděkanka pro ekonomiku,

  Členové:

  Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

  Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,

  PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK. 

 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.

 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.

 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.

 5. Termín zahájení prověrky:  5. října 2015

  Termín ukončení prověrky: 5. října 2015

  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:  30. října 2015Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 21/2014 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro ekonomiku