Opatření děkana č. 25/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 25/2015Název:

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

7. 9. 2015
V Praze dne 7. září 2015                              


  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. FSV UK nabízí jednosemestrální až čtyřsemestrální kurzy češtiny pro cizince. Obsah kurzů, literatura ke kurzům a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurzy jsou vyučovány vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz je stanovena úplata 4 800,- Kč (přibližně 180 eur) za semestr. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů BECES, IMESS, CECS, CECSK a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září a února v SIS (JLB100 až JLB103). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě. Nejpozději do konce předběžného zápisu musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti

Opatření děkana č. 25/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 25/2015Název:

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

7. 9. 2015
V Praze dne 7. září 2015                              


  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. FSV UK nabízí jednosemestrální až čtyřsemestrální kurzy češtiny pro cizince. Obsah kurzů, literatura ke kurzům a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurzy jsou vyučovány vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz je stanovena úplata 4 800,- Kč (přibližně 180 eur) za semestr. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů BECES, IMESS, CECS, CECSK a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (https://www.cuni.cz/UK-5069.html), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září a února v SIS (JLB100 až JLB103). Přihlášeným bude rozeslána zpráva s výší úplaty a pokyny k úhradě. Nejpozději do konce předběžného zápisu musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti