Opatření děkana č. 22/2015
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 22/2015Název:

Propagační předměty určené k přímému prodejiÚčinnost:

1. 7. 2015V Praze dne 29. června 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů k přímému prodeji.


O příjmu a výdeji propagačních předmětů v pořizovací ceně včetně DPH za jeden kus se vede samostatná skladová evidence. Tuto evidenci provádí PR oddělení a stejně tak výdej těchto předmětů.


Místo uložení seznamu zboží včetně cen bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1467.htm.


Nákup bude možný pouze ve stanovených hodinách – upřesnění na http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1467.htm.


Při výdeji zboží bude vystaveno „Potvrzení o vydání zboží“. Toto potvrzení bude přílohou vystaveného příjmového pokladního dokladu s uvedenou sazbou 21% DPH.  


Po předložení průkazu zaměstnance bude poskytnuta sleva a zboží bude účtováno v nákupních cenách včetně DPH.


Odsouhlasení stavu skladových položek na skladovou evidenci se provádí vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Na základě fyzické inventury se provede zaúčtování stavu zásob v účetnictví.


Zboží za účelem propagace nelze hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost. Pořízení bude hrazeno z vlastních příjmů fakulty.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. června 2015.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 22/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 22/2015Název:

Propagační předměty určené k přímému prodejiÚčinnost:

1. 7. 2015V Praze dne 29. června 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů k přímému prodeji.


O příjmu a výdeji propagačních předmětů v pořizovací ceně včetně DPH za jeden kus se vede samostatná skladová evidence. Tuto evidenci provádí PR oddělení a stejně tak výdej těchto předmětů.


Místo uložení seznamu zboží včetně cen bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1467.htm.


Nákup bude možný pouze ve stanovených hodinách – upřesnění na http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1467.htm.


Při výdeji zboží bude vystaveno „Potvrzení o vydání zboží“. Toto potvrzení bude přílohou vystaveného příjmového pokladního dokladu s uvedenou sazbou 21% DPH.  


Po předložení průkazu zaměstnance bude poskytnuta sleva a zboží bude účtováno v nákupních cenách včetně DPH.


Odsouhlasení stavu skladových položek na skladovou evidenci se provádí vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Na základě fyzické inventury se provede zaúčtování stavu zásob v účetnictví.


Zboží za účelem propagace nelze hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost. Pořízení bude hrazeno z vlastních příjmů fakulty.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. června 2015.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení