Rozhodnutí děkana č.3/08
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č.3/08


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/08


Název:


Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


Účinnost:

15.2.2008V Praze dne 13. února 2008

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                   děkan fakulty


 


Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2007 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2008 jsou stanovena tato procenta


provozní režie

9 %

správní režie

10 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty                                                                                               


Zpracovala : Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení   

Rozhodnutí děkana č.3/08

Opatření děkana č.3/08


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 3/08


Název:


Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


Účinnost:

15.2.2008V Praze dne 13. února 2008

Prof. RNDR. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                                                   děkan fakulty


 


Opatření děkana o stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji  na základě výsledků hospodaření za rok 2007 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v hospodářské činnosti a za placené služby hlavní činnosti.


Stanovené sazby režií je nutno zahrnovat do nákladů při zpracování rozpočtů jak grantů  hrazených ze státního rozpočtu tak i  mimorozpočtových grantů.


Pro rok 2008 jsou stanovena tato procenta


provozní režie

9 %

správní režie

10 %


Pro propočet režií do zpracovávané kalkulace  jsou používány přímé náklady jednotlivého úkolu   zpracovávaného v rámci hospodářské činnosti.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty                                                                                               


Zpracovala : Bludská Jana

vedoucí ekonomického oddělení