FAQ - hodnocení výuky
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  FAQ hodnocení výuky
  Proč se evaluace začaly na FSV provádět elektronicky?
  Jsou evaluace opravdu anonymní?
  Kolik studentská hodnocení fakultu stojí?
  Je možné přistupovat k evaluacím také za pomoci mobilních telefonů?
  Proč se v seznamu předmětů objevují některé předměty dvakrát?
  Kdo otázky do dotazníku vybral a zformuloval?
 
 

FAQ hodnocení výuky

Proč se evaluace začaly na FSV provádět elektronicky?

Elektronické hodnocení (pochopitelně pokud je dobře konstruováno) přináší mnohé výhody: Je organizačně jednodušší a levnější, má menší chybovost a výrazně vyšší rychlost zpracování výsledků. Do budoucna také umožní klást výrazně širší okruh otázek (tj. nikoli pouze těch, které se týkají jednotlivých předmětů) a vytvářet dotazníky cílené na specifické skupiny studentů (např. podle oboru či typu studia), ale také absolventů.


Jsou evaluace opravdu anonymní?

Ano. Dotazníky se v průběhu vyplňování sice ukládají, aby bylo možné práci na hodnocení přerušit, ale ve chvíli, kdy student dotazník odešle, smažou se nevratně data, která daný dotazník identifikují s konkrétním studentem. U záznamu studenta se zachová jen informace, že daný předmět již hodnotil (aby ho nemohl hodnotit vícekrát). Proto jsme schopni určit, zda konkrétní student evaluoval. Nikdo, ani správce databáze již ale nezjistí, jak tento student evaluoval. Z tohoto důvodu také není možné po odeslání dotazníku odpovědi měnit.


Kolik studentská hodnocení fakultu stojí?

Každé semestrální kolo v „papírové“ podobě stálo přibližně osmdesát tisíc korun, což zahrnovalo tisk dotazníků, jejich distribuci a jejich následné zpracování a kontrolu. Elektronické hodnocení má zpravidla větší jednorázové výdaje a poté jsou administrativní náklady v řádu tisíců korun. Nadto FSV získala stávající aplikaci od FF UK zdarma s tím, že v budoucnu přispěje na její další vývoj.


Je možné přistupovat k evaluacím také za pomoci mobilních telefonů?

Ano, aplikace má už i optimalizaci pro mobilní telefony, kromě toho  je evaluační aplikace optimalizována pro všechny běžné desktopové prohlížeče (IE, Chrome, Firefox).


Proč se v seznamu předmětů objevují některé předměty dvakrát?

Údaje o hodnocených předmětech se zakládají na tzv. rozvrhových lístcích ze SIS a jsou tedy tak „dobré“, jak dobře byla data katedrou/ústavem zadána. Pokud má předmět kromě přednášky též cvičení či seminář, má jej student k dispozici k hodnocení   dvakrát. V souladu se zasílaným pokynem je ideální pokud student u hodnocení přednášky zodpoví všechny otázky a u cvičení resp. semináře zhodnotí jen charakteristiky příslušného cvičícího.


Kdo otázky do dotazníku vybral a zformuloval?

Otázky vznikly v roce 2010 při formulaci nového obsahu hodnocení výuky na FSV. Dotazníky vychází z kombinovaného hodnocení předmětu jako celku (celkové hodnocení, obtížnost doporučení, přínosy v různých oblastech a odpadávání výuky) a hodnocení přednášejícího resp. cvičícího (pedagogické dovednosti, přístup pedagoga a přínos účasti na přednášce/cvičení). Na konci jsou pak dvě otevřené otázky, kde student(ka) hodnotí pozitivní a negativní stránky předmětu. Podoba současného dotazníku se utvářela v diskuzích na několika fórech a do budoucna určitě dojde k menším úpravám.


FAQ - hodnocení výuky

Obsah dokumentu

  FAQ hodnocení výuky
  Proč se evaluace začaly na FSV provádět elektronicky?
  Jsou evaluace opravdu anonymní?
  Kolik studentská hodnocení fakultu stojí?
  Je možné přistupovat k evaluacím také za pomoci mobilních telefonů?
  Proč se v seznamu předmětů objevují některé předměty dvakrát?
  Kdo otázky do dotazníku vybral a zformuloval?
 
 

FAQ hodnocení výuky

Proč se evaluace začaly na FSV provádět elektronicky?

Elektronické hodnocení (pochopitelně pokud je dobře konstruováno) přináší mnohé výhody: Je organizačně jednodušší a levnější, má menší chybovost a výrazně vyšší rychlost zpracování výsledků. Do budoucna také umožní klást výrazně širší okruh otázek (tj. nikoli pouze těch, které se týkají jednotlivých předmětů) a vytvářet dotazníky cílené na specifické skupiny studentů (např. podle oboru či typu studia), ale také absolventů.


Jsou evaluace opravdu anonymní?

Ano. Dotazníky se v průběhu vyplňování sice ukládají, aby bylo možné práci na hodnocení přerušit, ale ve chvíli, kdy student dotazník odešle, smažou se nevratně data, která daný dotazník identifikují s konkrétním studentem. U záznamu studenta se zachová jen informace, že daný předmět již hodnotil (aby ho nemohl hodnotit vícekrát). Proto jsme schopni určit, zda konkrétní student evaluoval. Nikdo, ani správce databáze již ale nezjistí, jak tento student evaluoval. Z tohoto důvodu také není možné po odeslání dotazníku odpovědi měnit.


Kolik studentská hodnocení fakultu stojí?

Každé semestrální kolo v „papírové“ podobě stálo přibližně osmdesát tisíc korun, což zahrnovalo tisk dotazníků, jejich distribuci a jejich následné zpracování a kontrolu. Elektronické hodnocení má zpravidla větší jednorázové výdaje a poté jsou administrativní náklady v řádu tisíců korun. Nadto FSV získala stávající aplikaci od FF UK zdarma s tím, že v budoucnu přispěje na její další vývoj.


Je možné přistupovat k evaluacím také za pomoci mobilních telefonů?

Ano, aplikace má už i optimalizaci pro mobilní telefony, kromě toho  je evaluační aplikace optimalizována pro všechny běžné desktopové prohlížeče (IE, Chrome, Firefox).


Proč se v seznamu předmětů objevují některé předměty dvakrát?

Údaje o hodnocených předmětech se zakládají na tzv. rozvrhových lístcích ze SIS a jsou tedy tak „dobré“, jak dobře byla data katedrou/ústavem zadána. Pokud má předmět kromě přednášky též cvičení či seminář, má jej student k dispozici k hodnocení   dvakrát. V souladu se zasílaným pokynem je ideální pokud student u hodnocení přednášky zodpoví všechny otázky a u cvičení resp. semináře zhodnotí jen charakteristiky příslušného cvičícího.


Kdo otázky do dotazníku vybral a zformuloval?

Otázky vznikly v roce 2010 při formulaci nového obsahu hodnocení výuky na FSV. Dotazníky vychází z kombinovaného hodnocení předmětu jako celku (celkové hodnocení, obtížnost doporučení, přínosy v různých oblastech a odpadávání výuky) a hodnocení přednášejícího resp. cvičícího (pedagogické dovednosti, přístup pedagoga a přínos účasti na přednášce/cvičení). Na konci jsou pak dvě otevřené otázky, kde student(ka) hodnotí pozitivní a negativní stránky předmětu. Podoba současného dotazníku se utvářela v diskuzích na několika fórech a do budoucna určitě dojde k menším úpravám.