Opatření děkana č. 21/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 21/2015Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015Účinnost:

1. 6. 2015V Praze dne 27. května 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2014 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2015 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie 10 %

správní režie 9 %
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015 a ruší opatření č. 7/2014.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 21/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 21/2015Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015Účinnost:

1. 6. 2015V Praze dne 27. května 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2014 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.


Pro rok 2015 jsou stanoveny tyto sazby:


provozní režie 10 %

správní režie 9 %
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015 a ruší opatření č. 7/2014.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení