Opatření děkana č. 20/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 20/2015Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na institutyÚčinnost:

29. 4. 2015
V Praze dne 13. 5. 2015


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 28. dubna 2015 rozpočet fakulty na rok 2015 a rozdělení finančních prostředků na rok 2015. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

CELKEM

IES

17 984 133

300 000

18 284 133

IKSŽ

24 487 668

100 000

24 587 668

IMS

17 981 328

200 000

18 181 328

IPS

16 105 982

100 000

16 205 982

ISS + CESES

12 710 693

100 000

12 810 693Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 30. 5.2015 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: josef.ulrich@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2015 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.


Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven na 11. prosinec 2015.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2014.Příloha: Tabulka pro rozpočet institutůPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

tajemník


                                                                                      Opatření děkana č. 20/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 20/2015Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na institutyÚčinnost:

29. 4. 2015
V Praze dne 13. 5. 2015


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 28. dubna 2015 rozpočet fakulty na rok 2015 a rozdělení finančních prostředků na rok 2015. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

CELKEM

IES

17 984 133

300 000

18 284 133

IKSŽ

24 487 668

100 000

24 587 668

IMS

17 981 328

200 000

18 181 328

IPS

16 105 982

100 000

16 205 982

ISS + CESES

12 710 693

100 000

12 810 693Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 30. 5.2015 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: josef.ulrich@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2015 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.


Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven na 11. prosinec 2015.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2014.Příloha: Tabulka pro rozpočet institutůPhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

tajemník