Základní předpisy kombi

Průvodce základními předpisy pro studenty KOMBINOVANÉHO studia

Základní předpisy pro studium:


1) Zákon o VŠ (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména §§ 44-69.

2) Studijní a zkušební řád UK, dále jen SZŘUK.

3) Pravidla pro organizaci studia FSV UK, dále jen PRAVIDLA.Základní informace o pravidlech pro studium:


1) Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba přerušení studia se do maximální doby započítává! (čl. 4 odst. 13 a čl. 5 SZŘUK).


2) Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (čl. 9 PRAVIDEL a čl. 6 odst. 7 a čl. 12 odst. 1 písm b) SZŘUK)


3) Zkoušku z předmětu je možné konat nejvýše třikrát. (čl. 6 odst. 16 SZŘUK).


4) Zápis do předmětu probíhá výhradně přes SIS UK v prvních 14 dnech výuky případně před začátkem semestru, uživatelské jména a heslo získáte společně s ISIC kartou. Pokud se student nemohl v prvních dvou týdnech výuky na kurz zapsat (např. pro vážnou nemoc, zranění, atd.) má možnost ve 3.-6. týdnu výuky toto vyřešit skrze žádost na studijní oddělení, žádost musí podepsat garant Vašeho studijního oboru (podrobnosti zde). Student může žádat o zrušení registrace kurzu nejpozději do 3. týdne zkouškového období, zejména v případě, že zdravotních důvodů nemůže kurz ukončit (více zde).


5) Pro postup do dalších ročníku je třeba mít vždy normální počet kreditů (60 za ročník), úprava plyne ze SZŘUK. V případě, že nesplníte některý povinný či povinně volitelný kurz, povinnost se o kredity za tyto nesplněné kurzy snižuje (ovšem jen v případě, že student u zkoušky třikrát neuspěl!!!). Detailní úprava je v OPATŘENÍ.


6) Důležité osoby, na které se obracejte s problémy při studiu: Garanti studijních oborů, pokud nepomůže garant, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti.


Aktualizace 8.11.2016 JH

Základní předpisy kombi

Průvodce základními předpisy pro studenty KOMBINOVANÉHO studia

Základní předpisy pro studium:


1) Zákon o VŠ (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména §§ 44-69.

2) Studijní a zkušební řád UK, dále jen SZŘUK.

3) Pravidla pro organizaci studia FSV UK, dále jen PRAVIDLA.Základní informace o pravidlech pro studium:


1) Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba přerušení studia se do maximální doby započítává! (čl. 4 odst. 13 a čl. 5 SZŘUK).


2) Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (čl. 9 PRAVIDEL a čl. 6 odst. 7 a čl. 12 odst. 1 písm b) SZŘUK)


3) Zkoušku z předmětu je možné konat nejvýše třikrát. (čl. 6 odst. 16 SZŘUK).


4) Zápis do předmětu probíhá výhradně přes SIS UK v prvních 14 dnech výuky případně před začátkem semestru, uživatelské jména a heslo získáte společně s ISIC kartou. Pokud se student nemohl v prvních dvou týdnech výuky na kurz zapsat (např. pro vážnou nemoc, zranění, atd.) má možnost ve 3.-6. týdnu výuky toto vyřešit skrze žádost na studijní oddělení, žádost musí podepsat garant Vašeho studijního oboru (podrobnosti zde). Student může žádat o zrušení registrace kurzu nejpozději do 3. týdne zkouškového období, zejména v případě, že zdravotních důvodů nemůže kurz ukončit (více zde).


5) Pro postup do dalších ročníku je třeba mít vždy normální počet kreditů (60 za ročník), úprava plyne ze SZŘUK. V případě, že nesplníte některý povinný či povinně volitelný kurz, povinnost se o kredity za tyto nesplněné kurzy snižuje (ovšem jen v případě, že student u zkoušky třikrát neuspěl!!!). Detailní úprava je v OPATŘENÍ.


6) Důležité osoby, na které se obracejte s problémy při studiu: Garanti studijních oborů, pokud nepomůže garant, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti.


Aktualizace 8.11.2016 JH