Základní informace denní

Průvodce základními předpisy pro studenty PREZENČNÍHO studia

Základní předpisy pro studium:


1. Zákon o VŠ (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména §§ 44-69.

2. Studijní a zkušební řád UK dále jen SZŘUK.

3. Pravidla pro organizaci studia FSV UK dále jen PRAVIDLA.


Základní informace o pravidlech pro studium:


1) Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba přerušení studia se do maximální doby započítává! (čl. 4 odst. 13 a čl. 5 SZŘUK).


2) Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (čl. 9 PRAVIDEL a čl. 6 odst.7 a čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘUK). Pokud se student nemohl v prvních dvou týdnech výuky na kurz zapsat (např. pro vážnou nemoc, zranění, atd.) má možnost ve 3.-6. týdnu výuky toto vyřešit skrze žádost. Student může žádat o zrušení registrace kurzu nejpozději do 3. týdne zkouškového období, zejména v případě, že zdravotních důvodů nemůže kurz ukončit.


3) Zkoušku z předmětu je možné konat nejvýše třikrát. (čl. 6 odst. 16 SZŘUK).


4) Zápis do předmětu probíhá výhradně přes SIS UK v prvních 14 dnech výuky a případně před započetím semestru, uživatelské jméno a heslo získáte společně s ISIC kartou. V případě, že si zapomenete předmět zapsat, lze v průběhu výuky (do 6. týdne) podat žádost na studijní oddělení, žádost musí podepsat garant Vašeho studijního oboru.


5) Pro postup do dalších ročníku je třeba mít vždy minimální počet splněných kreditů (kredity za uznané předměty se od ak. r. 2015/2016 počítají!!!):a. v bakalářských SO:

(pro studenty zapsané v r. 2014 a dříve):

 • 30     kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

 • 60     kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

 • 90     kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

 • 150   kreditů pro zápis do pátého ročníku studia

 • 180   kreditů pro zápis do šestého ročníku studia

(pro studenty zapsané v r. 2015 a později):

 • 45    kreditů pro zápis do druhého úseku studia

 • 90    kreditů pro zápis do třetího úseku studia

 • 135   kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

 • 180   kreditů pro zápis do pátého úseku studia

 • 180   kreditů pro zápis do šestého úseku studia


b. v magisterských SO:

(pro studenty zapsané v r. 2014 a dříve):

 • 20     kreditů pro zápis do druhého ročníku studia

 • 40     kreditů pro zápis do třetího ročníku studia

 • 80     kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku studia

 • 120   kreditů pro zápis do pátého ročníku studia.

pro studenty zapsané v r. 2015 a později):

 • 45     kreditů pro zápis do druhého úseku studia

 • 90     kreditů pro zápis do třetího úseku studia

 • 120   kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

 • 120   kreditů pro zápis do pátého úseku studia.

6. Důležité osoby, na které se obracejte s problémy při studiu: Garanti studijního oboru, pokud nepomůže garant, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti.


Aktualizace 4/2016 JH

Základní informace denní

Průvodce základními předpisy pro studenty PREZENČNÍHO studia

Základní předpisy pro studium:


1. Zákon o VŠ (z.č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména §§ 44-69.

2. Studijní a zkušební řád UK dále jen SZŘUK.

3. Pravidla pro organizaci studia FSV UK dále jen PRAVIDLA.


Základní informace o pravidlech pro studium:


1) Maximální délka studia je v bakalářském cyklu 6 let, v magisterském cyklu 5 let. Doba přerušení studia se do maximální doby započítává! (čl. 4 odst. 13 a čl. 5 SZŘUK).


2) Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (čl. 9 PRAVIDEL a čl. 6 odst.7 a čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘUK). Pokud se student nemohl v prvních dvou týdnech výuky na kurz zapsat (např. pro vážnou nemoc, zranění, atd.) má možnost ve 3.-6. týdnu výuky toto vyřešit skrze žádost. Student může žádat o zrušení registrace kurzu nejpozději do 3. týdne zkouškového období, zejména v případě, že zdravotních důvodů nemůže kurz ukončit.


3) Zkoušku z předmětu je možné konat nejvýše třikrát. (čl. 6 odst. 16 SZŘUK).


4) Zápis do předmětu probíhá výhradně přes SIS UK v prvních 14 dnech výuky a případně před započetím semestru, uživatelské jméno a heslo získáte společně s ISIC kartou. V případě, že si zapomenete předmět zapsat, lze v průběhu výuky (do 6. týdne) podat žádost na studijní oddělení, žádost musí podepsat garant Vašeho studijního oboru.


5) Pro postup do dalších ročníku je třeba mít vždy minimální počet splněných kreditů (kredity za uznané předměty se od ak. r. 2015/2016 počítají!!!):a. v bakalářských SO:

(pro studenty zapsané v r. 2014 a dříve):

(pro studenty zapsané v r. 2015 a později):


b. v magisterských SO:

(pro studenty zapsané v r. 2014 a dříve):

pro studenty zapsané v r. 2015 a později):

6. Důležité osoby, na které se obracejte s problémy při studiu: Garanti studijního oboru, pokud nepomůže garant, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti.


Aktualizace 4/2016 JH