Opatření děkana č. 17/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 17/2015


Název:

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015Účinnost:

20. 4. 2015V Praze dne 20. dubna 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2015: 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 11. 12. 2015,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 11. 12. 2015.

 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2015,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2015.

 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  1. náhrad na dovolenou,

  2. náhrad dávek nemocenského pojištění,

  3. náhrad při ošetřování člena rodiny,

  4. návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat osobnímu oddělenínejpozději do 11. 12. 2015.

 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat osobnímu oddělení nejpozději do 25. 11. 2015.

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2015 předložit osobnímu oddělení nejpozději do 16. 12. 2015.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 17. 12. 2015 do 12,00 hod.

 7. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2015.

 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v opatření děkana č. 23/2014.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  1. ředitelé institutů

  2. vedoucí součástí

  3. řešitelé grantů

  4. vedoucí odděleníPo výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana a tajemníka.


Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 24/2014 ze dne 2. 6. 2014Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014“.
               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                  děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

TajemníkOpatření děkana č. 17/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 17/2015


Název:

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015Účinnost:

20. 4. 2015V Praze dne 20. dubna 2015

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2015: 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 11. 12. 2015,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 11. 12. 2015.

 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2015,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 11. 12. 2015.

 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  1. náhrad na dovolenou,

  2. náhrad dávek nemocenského pojištění,

  3. náhrad při ošetřování člena rodiny,

  4. návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat osobnímu oddělenínejpozději do 11. 12. 2015.

 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat osobnímu oddělení nejpozději do 25. 11. 2015.

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2015 předložit osobnímu oddělení nejpozději do 16. 12. 2015.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 17. 12. 2015 do 12,00 hod.

 7. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2015.

 8. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v opatření děkana č. 23/2014.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  1. ředitelé institutů

  2. vedoucí součástí

  3. řešitelé grantů

  4. vedoucí odděleníPo výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkana a tajemníka.


Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 24/2014 ze dne 2. 6. 2014Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014“.
               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                  děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

Tajemník