Opatření děkana č. 15/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 15/2015Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

1. 6. 2015V Praze dne 20. dubna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; „materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 29. 6. 2015 do 30. 7. 2015 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                     děkan FSV UK


Za správnost:

Dana Svobodová

vedoucí studijního odděleníOpatření děkana č. 15/2015
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 15/2015Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

1. 6. 2015V Praze dne 20. dubna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem „nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; „materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 29. 6. 2015 do 30. 7. 2015 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                     děkan FSV UK


Za správnost:

Dana Svobodová

vedoucí studijního oddělení