Opatření děkana č. 13/2015
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2015Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost:

15. 4. 2015
V Praze dne 14. dubna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:
Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1

počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1.400,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

300,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

600,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

800,- Kč/hod.

místnost č. 601

200,- Kč/hod.Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

posluchárna (přízemí 014)

350,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 013)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 012)

250,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

400,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 115)

350,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

1.000,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

350,- Kč/hod.Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1          

pronájem studia – komplexní (při napojení na server)

2.500,- Kč/hod.

pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)

1.800,- Kč/hod.

učebna

700,- Kč/hod.

pronájem studia + učebna (částečné využití technologií)

2.500,- Kč/hod.

technický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny/osoba

200,- Kč/hod.

technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna/osoba

300,- Kč/hod.

nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)/osoba

300,- Kč/hod.

nadstandardní služby – dny prac. volna ( --------´´--------)/osoba

400,- Kč/hod.

AVID – nelineární střihový systém – jednotlivý NC (vázáno na pronájem učebny)

100,- Kč/hod.

hlasatelna (voice over) (vázáno na pronájem učebny)

100,- Kč/hod.Přepisování a kopírování nosičů

DVD, CD prázdný nosič

10,- Kč

archivní DVD prázdný nosič

40,- Kč

strojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)

2,- Kč/min.

strojový čas „slave stroje“ (DVD)

1,- Kč/min.

přípravné práce 0,5 hod technika

150,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou

pracovník vrátnice

210,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 2/2015.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UK


Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

tajemník FSV UKOpatření děkana č. 13/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2015Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost:

15. 4. 2015
V Praze dne 14. dubna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:
Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1

počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1.400,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

300,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

600,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

800,- Kč/hod.

místnost č. 601

200,- Kč/hod.Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

posluchárna (přízemí 014)

350,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 013)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 012)

250,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

400,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 115)

350,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

1.000,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

350,- Kč/hod.Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1          

pronájem studia – komplexní (při napojení na server)

2.500,- Kč/hod.

pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)

1.800,- Kč/hod.

učebna

700,- Kč/hod.

pronájem studia + učebna (částečné využití technologií)

2.500,- Kč/hod.

technický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny/osoba

200,- Kč/hod.

technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna/osoba

300,- Kč/hod.

nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)/osoba

300,- Kč/hod.

nadstandardní služby – dny prac. volna ( --------´´--------)/osoba

400,- Kč/hod.

AVID – nelineární střihový systém – jednotlivý NC (vázáno na pronájem učebny)

100,- Kč/hod.

hlasatelna (voice over) (vázáno na pronájem učebny)

100,- Kč/hod.Přepisování a kopírování nosičů

DVD, CD prázdný nosič

10,- Kč

archivní DVD prázdný nosič

40,- Kč

strojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)

2,- Kč/min.

strojový čas „slave stroje“ (DVD)

1,- Kč/min.

přípravné práce 0,5 hod technika

150,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou

pracovník vrátnice

210,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 2/2015.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UK


Za správnost:

Mgr. Josef Ulrich, MBA

tajemník FSV UK