Opatření děkana č. 11/2015
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 11/2015Název:

Podpora mezinárodních vědeckých konferencíÚčinnost:

21. 3. 2015V Praze dne 21. 3. 2015


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opatření má za cíl podpořit pořádání významné mezinárodní vědecké konference (dále jen „konference“) Fakultou sociálních věd UK.

O udělení podpory rozhoduje děkan fakulty na základě písemné žádosti ředitele/ředitelky pořádajícího institutu. Udělení podpory je podmíněno splněním následujících kritérií:

  1. konferenci zaštiťuje a spolu s FSV UK pořádá významná mezinárodní vědecká společnost,

  2. konference se účastní nejméně 500 aktivních, tj. referujících účastníků.


Podpora je stanovena jako jednorázový příspěvek ve výši 100 000,- Kč. Prostředky fakulta uvolňuje nejdříve rok před datem zahájení konference a nejpozději v den zahájení konference. Podpora musí být využita pro účely související s pořádáním konference. Za účelné využití podpory zodpovídá ředitel/ka pořádajícího institutu.


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty
Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium Opatření děkana č. 11/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 11/2015Název:

Podpora mezinárodních vědeckých konferencíÚčinnost:

21. 3. 2015V Praze dne 21. 3. 2015


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opatření má za cíl podpořit pořádání významné mezinárodní vědecké konference (dále jen „konference“) Fakultou sociálních věd UK.

O udělení podpory rozhoduje děkan fakulty na základě písemné žádosti ředitele/ředitelky pořádajícího institutu. Udělení podpory je podmíněno splněním následujících kritérií:

  1. konferenci zaštiťuje a spolu s FSV UK pořádá významná mezinárodní vědecká společnost,

  2. konference se účastní nejméně 500 aktivních, tj. referujících účastníků.


Podpora je stanovena jako jednorázový příspěvek ve výši 100 000,- Kč. Prostředky fakulta uvolňuje nejdříve rok před datem zahájení konference a nejpozději v den zahájení konference. Podpora musí být využita pro účely související s pořádáním konference. Za účelné využití podpory zodpovídá ředitel/ka pořádajícího institutu.


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty
Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium