Pravidla pro organizaci studentských akcí v budově Hollar
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


1) Akce je možné pořádat za předpokladu, že nebudou narušovat chod výuky a nebudou přinášet žádné zvýšené náklady (např. za úklid). V případě, že by k tomuto došlo, náklady nesou organizátoři akce.   

2) Po dobu mimo otevírací dobu bude vrátným placena zvýšená mzda 250,- / hod. Čas ukončení akce bude dán domluvou s organizátory. Organizátoři akce nesou spoluúčast této mzdy vrátného ve výši 210 Kč / hod. 

3) Akce bude povolena pouze na základě schválené písemné žádosti děkanovi FSV UK, která bude obsahovat údaje o pořádané akci, datum, předpokládaný počet účastníků a délku trvání. Podmínkou pořádání akcí je, že nebude docházet k žádnému poškozování či znečišťování budovy, žádnému protiprávnímu jednání či jednání v rozporu s dobrými mravy. 

4) Budova musí být plně provozuschopná, uklizená, bez známek konání akce před 7:00 následujícího pracovního dne. 

5) V době pořádání studentských akcí nesmí být podáván tvrdý alkohol.

6) Není možné využívat méstnosti č. 212, č. 112 a č. 215.

7) Nelze otevírat druhé patro po 21:00 hod.

Pravidla pro organizaci studentských akcí v budově Hollar1) Akce je možné pořádat za předpokladu, že nebudou narušovat chod výuky a nebudou přinášet žádné zvýšené náklady (např. za úklid). V případě, že by k tomuto došlo, náklady nesou organizátoři akce.   

2) Po dobu mimo otevírací dobu bude vrátným placena zvýšená mzda 250,- / hod. Čas ukončení akce bude dán domluvou s organizátory. Organizátoři akce nesou spoluúčast této mzdy vrátného ve výši 210 Kč / hod. 

3) Akce bude povolena pouze na základě schválené písemné žádosti děkanovi FSV UK, která bude obsahovat údaje o pořádané akci, datum, předpokládaný počet účastníků a délku trvání. Podmínkou pořádání akcí je, že nebude docházet k žádnému poškozování či znečišťování budovy, žádnému protiprávnímu jednání či jednání v rozporu s dobrými mravy. 

4) Budova musí být plně provozuschopná, uklizená, bez známek konání akce před 7:00 následujícího pracovního dne. 

5) V době pořádání studentských akcí nesmí být podáván tvrdý alkohol.

6) Není možné využívat méstnosti č. 212, č. 112 a č. 215.

7) Nelze otevírat druhé patro po 21:00 hod.