Opatření děkana č. 7/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 7/2015Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK
Účinnost:

2. března 2015


V Praze dne 27. února 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty 

            _________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 930 EUR za osobu a pobyt.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 9/2014.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 7/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 7/2015Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK
Účinnost:

2. března 2015


V Praze dne 27. února 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty 

            _________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 930 EUR za osobu a pobyt.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 9/2014.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Zpracovala: Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického oddělení