Opatření děkana č. 4/2015
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2015Název:

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unieÚčinnost

28. 1. 2015V Praze dne 27. ledna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Všechny dokumenty vztahující se k projektům financovaným z Operačního programu Praha – Adaptabilita, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Praha – pól růstu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uchovávají po dobu uvedenou v grantových smlouvách.


Toto opatření se vztahuje na všechna pracoviště FSV UK.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědyOpatření děkana č. 4/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 4/2015Název:

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unieÚčinnost

28. 1. 2015V Praze dne 27. ledna 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Všechny dokumenty vztahující se k projektům financovaným z Operačního programu Praha – Adaptabilita, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Praha – pól růstu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze uchovávají po dobu uvedenou v grantových smlouvách.


Toto opatření se vztahuje na všechna pracoviště FSV UK.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Mgr. Eva Horníčková

vedoucí oddělení vědy