Opatření děkana č. 1/2015
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2015


Název:

Rozpočtové provizórium


Účinnost:

5. 1. 2015V Praze dne 5. 1. 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2014.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2014.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
                                                                                                                                            

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemníkOpatření děkana č. 1/2015

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2015


Název:

Rozpočtové provizórium


Účinnost:

5. 1. 2015V Praze dne 5. 1. 2015


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2014.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2014.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
                                                                                                                                            

Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník