Zápisy ze zasedání


2017

Z a s e d á n í

P r o g r a m

U s n e s e n í

Z á p i s

10. ledna 2017

(zrušeno)

7. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

7. března 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

11. dubna 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

2. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

25. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

6. června 2017

Program a podklady

Usnesení


(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

2014

02. 12. 2014

04. 11. 2014

07. 10. 2014

24. 06. 2014

06. 05. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

01. 04. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

04. 03. 2014

04. 02. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

07. 01. 2014

2007

11. 12. 2007

13. 11. 2007

23. 10. 2007 - mimořádné zasedání

09.10.2007 - zasedání předsednictva

25.09.2007

12. 06. 2007 - předběžná verze, bude schvalována na jednání dne 25. září 2007

15. 05. 2007

17. 04. 2007

13. 03. 2007

20. 02. 2007

Přílohy k zápisu:

09.01.2007

2006

12. 12. 2006

14. 11. 2006

Přílohy k zápisu:

10. 10. 2006

19. 09. 2006

Příloha k zápisu

06.06.2006

Přílohy k zápisu - dokumenty ve znění schváleném na zasedání AS FSV UK dne 06.06.2006


09. 05. 2006

11. 04. 2006

Příloha k zápisu:

17. 03. 2006

21. 02. 2006

10. 01. 2006

Zápisy ze zasedání2017

Z a s e d á n í

P r o g r a m

U s n e s e n í

Z á p i s

10. ledna 2017

(zrušeno)

7. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

7. března 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

11. dubna 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

2. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

25. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

6. června 2017

Program a podklady

Usnesení


(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

2014

02. 12. 2014

04. 11. 2014

07. 10. 2014

24. 06. 2014

06. 05. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

01. 04. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

04. 03. 2014

04. 02. 2014 + Studentské peníze (viz zápis)

07. 01. 2014

2007

11. 12. 2007

13. 11. 2007

23. 10. 2007 - mimořádné zasedání

09.10.2007 - zasedání předsednictva

25.09.2007

12. 06. 2007 - předběžná verze, bude schvalována na jednání dne 25. září 2007

15. 05. 2007

17. 04. 2007

13. 03. 2007

20. 02. 2007

Přílohy k zápisu:

09.01.2007

2006

12. 12. 2006

14. 11. 2006

Přílohy k zápisu:

10. 10. 2006

19. 09. 2006

Příloha k zápisu

06.06.2006

Přílohy k zápisu - dokumenty ve znění schváleném na zasedání AS FSV UK dne 06.06.2006


09. 05. 2006

11. 04. 2006

Příloha k zápisu:

17. 03. 2006

21. 02. 2006

10. 01. 2006