Opatření děkana č. 41/2014
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 41/2014Název:

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníkyÚčinnost:

15. 11. 2014V Praze dne 15. listopadu 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


________________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast v programu ve výši 1300 Kč za osobu.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 41/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 41/2014Název:

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníkyÚčinnost:

15. 11. 2014V Praze dne 15. listopadu 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


________________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast v programu ve výši 1300 Kč za osobu.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického oddělení