Opatření děkana č. 40/2014
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 40/2014Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UKÚčinnost:

1. listopadu 2014
V Praze dne 30. října 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 750 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 40/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 40/2014Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Spring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UKÚčinnost:

1. listopadu 2014
V Praze dne 30. října 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                


Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 750 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala:

Zlata Vodenková

vedoucí ekonomického oddělení